Thông tư 03/2010/TT-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2010/TT-BKH

Tiêu đề: Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 03/2010/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: 27/01/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP
 • Phần thứ nhất. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
 • Chương 1. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC SƠ TUYỂN
 • A. TỔNG QUÁT
 • Mục 1. Nội dung sơ tuyển
 • Mục 2. Điều kiện tham gia sơ tuyển của nhà thầu
 • Mục 3. Hồ sơ mời sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển
 • Mục 4. Giải thích làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển
 • Mục 5. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển
 • Mục 6. Chi phí dự sơ tuyển
 • B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
 • Mục 7. Ngôn ngữ sử dụng
 • Mục 8. Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển
 • Mục 9. Đơn dự sơ tuyển
 • Mục 10. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Mục 11. Quy cách của hồ sơ dự sơ tuyển
 • C. NỘP HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
 • Mục 12. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển
 • Mục 13. Thời hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển
 • Mục 14. Hồ sơ dự sơ tuyển nộp muộn
 • Mục 15. Sửa đổi hồ sơ dự sơ tuyển
 • D. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN
 • Mục 16. Mở hồ sơ dự sơ tuyển
 • Mục 17. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển
 • Mục 18. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
 • E. TRÚNG SƠ TUYỂN
 • Mục 19. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng sơ tuyển
 • Mục 20. Thông báo kết quả sơ tuyển
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
 • Chương 3. BIỂU MẪU DỰ SƠ TUYỂN
 • Phần thứ hai. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
 • Chương 4. TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
 • PHỤ LỤC Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây dựng nhà máy cấp nước công suất 100 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2010/TT-BKH để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 03/2010/TT-BKH

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2010/TT-BKH

Đang cập nhật