Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành Số hiệu: 170/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm Ngày ban hành: 29/10/2003 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1 do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ FREE 1
  • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2003.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính ...
  • CƯỚC THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ FREE 1
  • I. BẢNG CƯỚC GÓI DỊCH VỤ FREE 1
  • II- CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 170/2003/QĐ-BBCVT

Đang cập nhật