Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 05/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 05/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 09/02/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 05/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy mô xây dựng của trạm thu phí
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÍ
 • Điều 5. Nhiệm vụ của đơn vị thu phí
 • Điều 6. Nhiệm vụ của trạm thu phí
 • Điều 7. Tổ chức của trạm thu phí.
 • Điều 8. Trách nhiệm của Trạm trưởng, Phó trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng của trạm thu phí
 • Điều 9. Trang phục, phù hiệu của người lao động tại trạm thu phí
 • Điều 10. Thời gian hoạt động của Trạm thu phí
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 12. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm
 • Điều 13. Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí:
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2010/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật