Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 12/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Số hiệu: 12/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/02/2010 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 12/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính ...
  • 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 7 như sau:
  • 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:
  • 3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 8 như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 12/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật