Thông tư 32/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 32/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 32/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 09/03/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 32/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỆT MAY VIỆT NAM”
  • Điều 1. Phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện Chương trình
  • Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
  • Điều 5. Các nguồn kinh phí thực hiện chương trình được cân đối như sau:
  • Điều 6. Trình tự xây dựng kế hoạch, lập dự toán, giao dự toán, quyết toán kinh phí chương trình
  • Điều 7. Công tác kiểm tra
  • Điều 8. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2010/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 32/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 32/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 32/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 32/2010/TT-BTC

Đang cập nhật