Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 76/2007/QĐ-UBND bổ sung quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 30/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Số hiệu: 76/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi Ngày ban hành: 19/11/2007 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 76/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật