Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Tiêu đề: Quyết định 317/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu Trữ Nhà nước ban hành Số hiệu: 317/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương Ngày ban hành: 22/12/2009 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 317/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu Trữ Nhà nước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 317/QĐ-VTLTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 317/QĐ-VTLTNN

Đang cập nhật