Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 2847/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 2847/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng Ngày ban hành: 24/12/2008 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2847/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  • Điều 1. Công bố 89 tiêu chuẩn quốc gia (trong danh mục kèm theo)
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2847/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2847/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật