Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 06/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 06/2010/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 15/03/2010 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 06/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 15/03/2010, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 06/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2010/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật