Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 30/2009/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức Ngày ban hành: 31/12/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2010.
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2009/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật