Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 803/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 09/03/2010 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020”
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 với các nội dung chủ ...
 • 1. Quan điểm phát triển
 • 2. Mục tiêu phát triển
 • 3. Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu
 • 4. Các định hướng phát triển chủ yếu
 • 5. Các giải pháp thực hiện đề án
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Tổng cục Du lịch, các Vụ chức năng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật