Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 1037/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế Ngày ban hành: 29/06/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng ...
 • Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành: ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội ...
 • ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • I. MỞ ĐẦU:
 • II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
 • III. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ ...
 • IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN:
 • V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
 • BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008 ...
 • BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008 ...
 • BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1037/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật