Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Tiêu đề: Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN năm 2008 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2009 của "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2393/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 07/08/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN năm 2008 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2009 của "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯA VÀO TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN ...
  • Điều 1. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ đưa vào tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm ...
  • Điều 2. Việc tuyển chọn, xét chọn được thực hiện theo hình thức công khai và theo Quy chế quản lý đề ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có ...
  • DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯA VÀO TUYỂN CHỌN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2393/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật