Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 90/2006/QĐ-UBND ban hành Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Số hiệu: 90/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một Ngày ban hành: 22/12/2006 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 90/2006/QĐ-UBND ban hành Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 VÀ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
  • Điều 1. Nay ban hành chỉ tiêu định mức phân bổ chi ngân sách năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010 trên địa ...
  • Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, căn cứ vào chỉ tiêu định mức phân ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách ...
  • Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND ...
  • ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 VÀ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
  • I. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
  • II. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:
  • III. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH XÃ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 90/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật