Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Tiêu đề: Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC năm 2008 về uỷ quyền phê duyệt dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3213/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 20/10/2008 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC năm 2008 về uỷ quyền phê duyệt dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CHO CÁC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3213/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật