Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Tiêu đề: Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 491/BTTTT-ƯDCNTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng Ngày ban hành: 25/02/2010 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • Số: 491/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà ...
 • A. VỀ KHUNG NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH:
 • I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
 • II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • V. GIẢI PHÁP
 • VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
 • VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VIII. DANH MỤC DỰ ÁN
 • IX. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH
 • B. VỀ THỜI GIAN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 491/BTTTT-ƯDCNTT

Đang cập nhật