Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Tiêu đề: Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 733/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 25/03/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG CÁ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật