Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 chuyển giao chính thức cơ sở An Khánh cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận và quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1628/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 11/06/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 chuyển giao chính thức cơ sở An Khánh cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận và quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO CHÍNH THỨC CƠ SỞ AN KHÁNH CHO TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN THỰC VẬT THUỘC VIỆN KHOA HỌC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật