Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Số hiệu: 11/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu Ngày ban hành: 24/02/2010 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN ĐI NƯỚC NGOÀI, ĐOÀN NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo cấp tỉnh ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN ĐI NƯỚC NGOÀI, ĐOÀN NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Thẩm quyền cho phép đoàn ra
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục cho phép đoàn ra
 • Điều 6. Các trường hợp không được ra nước ngoài
 • Điều 7. Thẩm quyền cho phép đoàn vào
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cho phép đoàn vào
 • Chương III VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC QUẢN LÝ ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 9. Quản lý hộ chiếu đối với đoàn ra
 • Điều 10. Trách nhiệm cá nhân của người ra nước ngoài.
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong quản lý đoàn vào
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của tỉnh
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật