Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Số hiệu: 26/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý Ngày ban hành: 12/03/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Quy định viết tắt và giải thích từ ngữ
 • Chương II CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định chủ đầu tư
 • Điều 5. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 6. Thẩm định dự án
 • Điều 7. Phê duyệt dự án
 • Điều 8. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 9. Thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
 • Điều 10. Dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở
 • Chương III THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 11. Thẩm quyền quyết định hình thức quản lý dự án
 • Điều 12. Trách nhiệm của chủ đầu tư về tổ chức quản lý dự án
 • Điều 13. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng ...
 • Điều 14. Cấp Giấy phép xây dựng công trình
 • Điều 15. Giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Chương IV KẾT THÚC ĐẦU TƯ
 • Điều 16. Trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật