Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 84/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Số hiệu: 84/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên Ngày ban hành: 27/11/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 84/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 155/QĐ-UB ngày 22 ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Quy định viết tắt
 • Chương II LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 4. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 5. Thẩm định dự án
 • Điều 6. Phê duyệt dự án
 • Điều 7. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Chương III THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mục I: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 8. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Mục II: THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 9. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng ...
 • Mục III: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • Điều 10. Cấp Giấy phép xây dựng công trình
 • Mục IV: QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 11. Trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 84/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 84/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật