Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 08/2010/TT-BGTVT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ do Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 08/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 19/03/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 08/2010/TT-BGTVT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ do Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA ĐƯỜNG BỘ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Phạm vi hoạt động của Thanh tra đường bộ
  • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ
  • Điều 4. Dừng phương tiện giao thông đường bộ
  • Điều 5. Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông đường bộ
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2010/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật