Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Số hiệu: 31/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/03/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng
 • Điều 5. Thời hiệu xử phạt
 • Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
 • MỤC 1. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
 • Điều 8. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản
 • Điều 9. Vi phạm quy định về bảo vệ các loài thủy sản
 • Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý thủy sinh vật ngoại lai
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ ...
 • MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ QUẢN LÝ TÀU CÁ
 • Điều 12. Vi phạm quy định về khai thác thủy sản
 • Điều 13. Vi phạm quy định về quản lý tàu cá
 • MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NUÔI THỦY SẢN
 • Điều 14. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực giống thủy sản
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về giao mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản
 • MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, THU GOM, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN THỦY SẢN
 • Điều 18. Vi phạm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tàu cá và tàu chế biến thủy ...
 • Điều 19. Vi phạm quy định về thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thủy sản
 • Điều 20. Vi phạm quy định về chế biến thủy sản
 • Điều 21. Xử lý vi phạm đối với hành vi liên quan đến thủy sản có tạp chất
 • Điều 22. Xử lý vi phạm đối với hành vi liên quan đến thủy sản có độc tố tự nhiên
 • MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THỦY SẢN
 • Điều 23. Vi phạm quy định về sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
 • Điều 24. Vi phạm quy định về kinh doanh, nhập khẩu thức ăn nuôi thủy sản
 • Điều 25. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh trang thiết bị cứu sinh phục vụ hoạt động thủy ...
 • Điều 26. Vi phạm các quy định hoạt động cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá
 • Điều 27. Vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
 • Điều 28. Vi phạm các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy ...
 • MỤC 6. CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỦY SẢN
 • Điều 29. Xử phạt hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản
 • Chương 3. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 30. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 31. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản của cơ quan Thanh tra chuyên ngành thủy sản ...
 • Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan khác
 • Điều 35. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 36. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành
 • Điều 37. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính ...
 • Điều 38. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 39. Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
 • PHỤ LỤC I BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC II BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC III BIÊN BẢN Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC IV QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC V QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC VI QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bằng hình thức phạt cảnh cáo
 • PHỤ LỤC VII QUYẾT ĐỊNH Buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp ...
 • PHỤ LỤC VIII QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy ...
 • PHỤ LỤC IX QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC X QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho cơ quan tiến hành tố ...
 • PHỤ LỤC XI QUYẾT ĐỊNH Hoãn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC XII BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tang vật tạm giữ
 • PHỤ LỤC XIII BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 • PHỤ LỤC XIV BIÊN BẢN Bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 31/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật