Quyết định 220/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 220/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 220/QĐ-BTC năm 2010 công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 220/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 28/01/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 220/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 220/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 220/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 220/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 220/QĐ-BTC

Đang cập nhật