Công văn 1119/BVTV-KD

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1119/BVTV-KD

Tiêu đề: Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn Thông tư 88/2007/TT-BNN về công tác kiểm dịch thực vật nội địa và Quyết định 89/2007/QĐ-BNN quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước do Cục Bảo vệ thực vật ban hành Số hiệu: 1119/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Đàm Quốc Trụ Ngày ban hành: 16/07/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn Thông tư 88/2007/TT-BNN về công tác kiểm dịch thực vật nội địa và Quyết định 89/2007/QĐ-BNN quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

  • 1. Thông tư số 88/2007/TT-BNN hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.
  • 2. Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1119/BVTV-KD để xử lý:

Tin tức về Công văn 1119/BVTV-KD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1119/BVTV-KD

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1119/BVTV-KD

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1119/BVTV-KD

Đang cập nhật