Quyết định 421/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 421/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 421/QĐ-TTg năm 2010 bổ sung thành viên và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 421/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 02/04/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 421/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 421/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 421/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 421/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 421/QĐ-TTg

Đang cập nhật