Thông báo 36/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 36/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 36/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý Ngày ban hành: 04/02/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Ngày 04/02/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Trong năm 2009, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện được nhiều việc: kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức họp Ban Chỉ đạo thường xuyên theo đúng định kỳ. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chính sách về nhà ở; tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc với các địa phương, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản còn một số hạn chế sau:

- Nhận thức của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chưa thực sự quan tâm lĩnh vực nhà ở và bất động sản (tới nay mới có 55 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản). Yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập và kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo, tăng cường công tác chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương;

- Nhiều dự án thuộc các chương trình trọng điểm về phát triẻn nhà ở triển khai còn chậm (như xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội...);

- Các số liệu thống kê về nhà ở chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa thống nhất, chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách quản lý, phát triển nhà ở và bất động sản;

- Công tác quản lý, sử dụng nhà ở còn nhiều vấn đề chưa được sự đồng thuận của nhân dân (như việc quản lý nhà chung cư, nhà ở cho sinh viên, chưa quan tâm việc bảo trì, sửa chữa chống xuống cấp của các công trình đã được đầu tư xây dựng...)

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 36/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 36/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 36/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 36/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 36/TB-VPCP

Đang cập nhật