Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị Số hiệu: 38/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/04/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 4. Quy định về sử dụng, khai thác không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 5. Thi tuyển thiết kế kiến trúc
 • Chương 2. NỘI DUNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
 • Điều 6. Quy định chung đối với không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 7. Quy định đối với không gian khu mới phát triển
 • Điều 8. Quy định đối với không gian khu vực bảo tồn
 • Điều 9. Quy định đối với không gian khu vực khác của đô thị
 • Điều 10. Quy định đối với không gian khu vực giáp ranh nội, ngoại thị
 • Điều 11. Quy định đối với cảnh quan tuyến phố, trục đường, quảng trường
 • Điều 12. Quy định đối với cảnh quan công viên, cây xanh, cảnh quan nhân tạo
 • Điều 13. Quy định đối với cảnh quan tự nhiên
 • Điều 14. Quy định đối với tổ hợp kiến trúc đô thị
 • Điều 15. Quy định đối với nhà ở đô thị
 • Điều 16. Quy định đối với công trình đặc thù
 • Điều 17. Quy định đối với những loại công trình kiến trúc khác
 • Điều 18. Quy định đối với công trình cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị
 • Điều 19. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị
 • Điều 20. Quy định đối với công trình giao thông trong đô thị
 • Điều 21. Quy định đối với công trình thông tin, viễn thông trong đô thị
 • Chương 3. QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
 • Điều 22. Những quy định chung
 • Điều 23. Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
 • Điều 24. Lập, phê duyệt, ban hành, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
 • Điều 25. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng
 • Điều 26. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế
 • Điều 27. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng
 • Điều 28. Vai trò tư vấn phản biện trong quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 29. Giám sát cộng đồng đối với việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 30. Quản lý về duy tu, bảo trì công trình, cảnh quan đô thị
 • Điều 31. Quản lý, lưu trữ tài liệu liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
 • Điều 32. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 34. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Quy định xử lý chuyển tiếp
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

Nội dung chính của Nghị định quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Theo đó, Nghị định 38/2010 quy định Chính phủ thống nhất quản lý và phân cấp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Cơ quan có chức năng quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở địa phương có trách nhiệm giúp chính quyền đô thị quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

 Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải tuân thủ theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đối với những khu vực đô thị, tuyến phố chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thì thực hiện việc quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với các quy định trong Nghị định này.

Mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trong đô thị có quyền hưởng thụ không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị; đồng thời phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và chấp hành pháp luật liên quan về khai thác, sử dụng không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị.

Nội dung nghị định 38/2010 cũng quy định cụ thể về nội dung quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 38/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 38/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật