Thông tư 15/2010/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2010/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 15/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 15/2010/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên Ngày ban hành: 15/04/2010 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 15/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN-ẤN ĐỘ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Hàng hoá được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu AI
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O
 • Điều 4. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O
 • Chương II THỦ TỤC CẤP C/O
 • Điều 5. Đăng ký hồ sơ thương nhân
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp C/O
 • Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp C/O
 • Điều 8. Cấp C/O
 • Điều 9. Thu hồi C/O đã cấp
 • Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC CẤP C/O
 • Điều 10. Thẩm quyền ký C/O
 • Điều 11. Cơ quan đầu mối
 • Điều 12. Chế độ báo cáo
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2010/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2010/TT-BCT

Đang cập nhật