Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 50/2010/TTLT-BTC-BXD Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trần Văn Sơn Ngày ban hành: 14/04/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính
  • Điều 3. Sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
  • Điều 4. Chi phí hợp lý, hợp lệ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính
  • Điều 5. Nội dung và mức chi hỗ trợ cho công tác xử phạt vi phạm hành chính
  • Điều 6. Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ và hỗ trợ kinh phí cho công tác xử phạt vi phạm hành chính
  • Điều 7. Hạch toán, quyết toán kinh phí được thanh toán và hỗ trợ từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

Đang cập nhật