Thông tư 61/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 21/04/2010 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MÁY THU TRỰC CANH CẤP CHO NGƯ DÂN
  • Điều 1. Đối tượng miễn thuế
  • Điều 2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2010/TT-BTC để xử lý: