Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Số hiệu: 46/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/04/2010 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện thôi việc, nghỉ hưu
 • Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC
 • Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
 • Điều 4. Thủ tục giải quyết thôi việc
 • Điều 5. Trợ cấp thôi việc
 • Điều 6. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc
 • Điều 7. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc
 • Điều 8. Chế độ khác
 • Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU
 • Điều 9. Xác định thời điểm nghỉ hưu
 • Điều 10. Thông báo nghỉ hưu
 • Điều 11. Quyết định nghỉ hưu
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU THÔNG BÁO NGHỈ HƯU
 • PHỤ LỤC II MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU

Nghị định 46/2010/NĐ-CP thôi việc thủ tục nghỉ hưu công chức.

Theo đó, nghị định 46/2010 quy định công chức được hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý hoặc do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định 46/2010 cũng quy định về vieecj xác định thời điểm nghỉ hưu của công chức. Theo đó, Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu.

Nghị định này ban hành kèm theo là hai biểu mẫu thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 46/2010/NĐ-CP để xử lý: