Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT

Tiêu đề: Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ VIP do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Số hiệu: 115/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm Ngày ban hành: 26/06/2003 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ VIP do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ VIP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ VIP ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2003.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính ...
 • CƯỚC THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU CDMA GÓI DỊCH VỤ VIP
 • I- BẢNG CƯỚC GÓI DỊCH VỤ VIP
 • II- CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1- Cước hoà mạng
 • 2- Cước thuê bao
 • 3- Cước thông tin
 • 4- Tại các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện- Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ), ngoài mức ...
 • 5- Giảm cước theo thời gian sử dụng trong ngày:
 • 6- Các cuộc gọi trong nội bộ mạng di động CDMA của SPT của các thuê bao trả sau (không áp dụng cho thuê ...
 • 7- Các mức cước quy định trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • 8- Bảng cước thông tin di động này áp dụng thống nhất cho các thuê bao thông tin di động CDMA trả sau ...
 • 9- Cước thông tin di động được thu ở thuê bao chủ gọi.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT để xử lý: