Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Số hiệu: 49/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/05/2010 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Học phí
 • Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí
 • Điều 4. Đối tượng được miễn học phí
 • Điều 5. Đối tượng được giảm học phí
 • Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 7. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 8. Không thu học phí có thời hạn
 • Điều 9. Kinh phí thực hiện
 • Chương 3. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ
 • Điều 10. Nguyên tắc xác định học phí
 • Điều 11. Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông
 • Điều 12. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
 • Chương 4. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ
 • Điều 13. Thu học phí
 • Điều 14. Sử dụng học phí
 • Điều 15. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành Nghị định
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định

Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Chính phủ ban hành ngày 14/05/2010.

Theo quy định tại nghị định 49/2010 này, đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp.

Đối tượng được miễn học phí bao gồm người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo; trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học…

Nghị định 49/2010 cũng quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên… thuộc đối tượng được giảm 50% học phí.

Ngoài ra, nghị định 49/2010 cũng ban hành là khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông; mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại; mức trần học phí đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 49/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật