Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 12/2010/CT-UBND về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 12/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài Ngày ban hành: 07/05/2010 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 12/2010/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Đang cập nhật