Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành Số hiệu: 117/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phan Đức Hưởng Ngày ban hành: 10/12/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

 • NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy hoạch ...
 • Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân ...
 • QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020
 • Phần I HIỆN TRẠNG, TIỀM NĂNG VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH VĨNH LONG
 • I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ KINH TẾ NHÂN VĂN:
 • II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH VĨNH LONG:
 • III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG:
 • Phần II DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU CÁT LÒNG SÔNG, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁ ...
 • IV. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI NGUYÊN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH VĨNH LONG:
 • Phần III QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH VĨNH LONG
 • I. CÁC CĂN CỨ:
 • II. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH:
 • III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH:
 • IV. QUY HOẠCH THĂM DÒ KHAI THÁC:
 • V. CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG CÁT LÒNG SÔNG:
 • Phần IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG
 • I. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI KHAI THÁC CÁT:
 • II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
 • Phần V CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật