Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Số hiệu: 12/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Thắng Ngày ban hành: 13/05/2010 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở, Thủ ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường
 • Điều 6. Thực hiện các thủ tục về môi trường và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
 • Điều 7. Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường chung
 • Điều 8. Thực hiện lối sống thân thiện với môi trường
 • Điều 9. Giám sát công tác bảo vệ môi trường
 • Chương II BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
 • Điều 10. Bảo vệ môi trường nguồn nước mặt (nước sông, ao, hồ, kênh, rạch)
 • Điều 11. Bảo vệ môi trường nguồn nước dưới đất (nước ngầm)
 • Chương III BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÔNG CỘNG KHU DÂN CƯ VÀ KHU ĐÔ THỊ
 • Điều 12. Bảo vệ môi trường tại khu vực công cộng
 • Điều 13. Bảo vệ môi trường xây dựng mới khu dân cư, khu đô thị
 • Điều 14. Bảo vệ môi trường khu dân cư, khu đô thị đã đưa vào sử dụng
 • Điều 15. Bảo vệ môi trường tại khu dân cư đô thị
 • Điều 16. Bảo vệ môi trường tại khu dân cư nông thôn
 • Chương IV BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
 • Điều 17. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xen kẽ khu dân cư
 • Điều 18. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch ...
 • Điều 19. Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung
 • Điều 20. Bảo vệ môi trường tại các làng nghề
 • Điều 21. Bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm
 • Điều 22. Bảo vệ môi trường tại bệnh viện, các cơ sở y tế khác
 • Điều 23. Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng
 • Điều 24. Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải
 • Điều 25. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu hàng hóa
 • Điều 26. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
 • Điều 27. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản
 • Điều 28. Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch
 • Điều 29. Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
 • Điều 30. Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản
 • Điều 31. Bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng
 • Chương V ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
 • Điều 32. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường
 • Điều 33. Huy động ứng phó sự cố môi trường
 • Điều 34. Bồi hoàn chi phí cho việc huy động để ứng phó sự cố môi trường
 • Điều 35. Ứng phó sự cố tràn dầu
 • Điều 36. Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường
 • Điều 37. Quản lý chất thải
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 38. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 39. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 40. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 41. Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 42. Sở Y tế
 • Điều 43. Sở Tư pháp
 • Điều 44. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 45. Sở Công Thương
 • Điều 46. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 47. Sở Xây dựng
 • Điều 48. Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị
 • Điều 49. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 50. Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang và các cơ quan thông tin đại chúng
 • Điều 51. Công an tỉnh
 • Điều 52. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Điều 53. Sở Tài chính
 • Điều 54. Sở Nội vụ
 • Điều 55. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt
 • Điều 56. Các sở, Ban, ngành khác
 • Điều 57. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 58. Khen thưởng về bảo vệ môi trường
 • Điều 59. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Điều 60. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật