Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 39/2010/QĐ-TTg về hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 39/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/05/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thống kê

Mục lục Quyết định 39/2010/QĐ-TTg về hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH SẢN PHẨM VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam gồm 7 cấp:
 • Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Quyết định này, ban hành Thông tư giải thích nội ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 582/TCTK ...
 • Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC HỆ THỐNG NGÀNH SẢN PHẨM VIỆT NAM
 • A SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
 • B SẢN PHẨM KHAI KHOÁNG
 • C SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
 • D ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 • E NƯỚC TỰ NHIÊN KHAI THÁC; DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
 • F SẢN PHẨM XÂY DỰNG
 • G DỊCH VỤ BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
 • H DỊCH VỤ VẬN TẢI KHO BÃI
 • I DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
 • J DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • K DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
 • L DỊCH VỤ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • M DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • N DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VÀ HỖ TRỢ
 • O DỊCH VỤ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ...
 • P DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Q DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 • R DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
 • S DỊCH VỤ KHÁC
 • T DỊCH VỤ LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN PHẨM VẬT CHẤT TỰ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ...
 • U DỊCH VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2010/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật