Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Số hiệu: 51/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/05/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Loại, hình thức và nội dung hóa đơn
 • Chương 2. TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
 • Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
 • Điều 6. Hóa đơn tự in
 • Điều 7. Hóa đơn điện tử
 • Điều 8. Hóa đơn đặt in
 • Điều 9. In hóa đơn đặt in
 • Điều 10. Bán, cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
 • Điều 11. Phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh
 • Điều 12. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
 • Điều 13. Nhận dạng hóa đơn
 • Chương 3. SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 14. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn
 • Điều 15. Lập hóa đơn
 • Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn
 • Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập
 • Điều 18. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
 • Điều 19. Ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Điều 20. Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Chương 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 22. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn
 • Điều 24. Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 25. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán
 • Điều 26. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn
 • Điều 27. Hủy hóa đơn
 • Chương 5. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
 • Điều 28. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Điều 29. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
 • Điều 30. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in
 • Điều 31. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn
 • Điều 32. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
 • Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
 • Điều 35. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, cưỡng chế và ...
 • Điều 36. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 51/2010/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Nội dung chính của nghị định quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế và phải đảm bảo điều kiện đã được cấp mã số thuế; Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; …

Hóa đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hóa đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hóa đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng.

Nghị định 51/2010 cũng quy định hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý mà nghị định 51/2010 cũng quy định đó là Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, theo đó Mức phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200 ngàn đồng cho người mua; cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua. Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với các hành vi: lập hóa đơn có sai lệch nội dung giữa các liên; không báo cáo việc mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng.

Nghị định 51/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 51/2010/NĐ-CP để xử lý: