Công văn 1401/BNV-TL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1401/BNV-TL

Tiêu đề: Công văn 1401/BNV-TL về phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 1401/BNV-TL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 14/05/2010 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1401/BNV-TL để xử lý:

Tin tức về Công văn 1401/BNV-TL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1401/BNV-TL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1401/BNV-TL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1401/BNV-TL

Đang cập nhật