Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thuý Hiền, Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 14/05/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ ...
  • Điều 1. Quy định chung
  • Điều 2. Nội dung chi hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Điều 3. Mức chi
  • Điều 4. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật