Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy sở tài chính tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Số hiệu: 25/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu Ngày ban hành: 19/12/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy sở tài chính tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG ...
  • Điều 1. Vị trí và Chức năng.
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • 1. Lãnh đạo Sở:
  • 2. Cơ cấu tổ chức:
  • 3. Biên chế:
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật