Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 12 ban hành Số hiệu: 13/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Sáng Vang Ngày ban hành: 23/07/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 12 ban hành

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG ...
 • Điều 1. Thông qua Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ...
 • Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này có hiệu quả.
 • Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG VÙNG SẢN ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Điều kiện được hưởng chính sách
 • 4. Những nội dung không nêu trong Quy định này được thực hiện theo các chính sách, pháp luật hiện hành ...
 • 5. Về quy hoạch
 • 6. Về đất đai
 • 7. Hỗ trợ đầu tư
 • 8. Về khuyến nông
 • 9. Về tín dụng
 • 10. Hỗ trợ xúc tiến thương mại
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VÀ QUY MÔ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẬP TRUNG
 • PHỤ LỤC II QUY MÔ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẬP TRUNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật