Hướng dẫn 391/HD-STC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 391/HD-STC

Tiêu đề: Hướng dẫn 391/HD-STC lập phương án tổng thể, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ban hành Số hiệu: 391/HD-STC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Trung Thảo Ngày ban hành: 25/03/2008 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 391/HD-STC để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 391/HD-STC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 391/HD-STC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 391/HD-STC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 391/HD-STC

Đang cập nhật