Quyết định 903/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 903/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 903/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân Ngày ban hành: 29/04/2010 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2010 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế ...
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
 • A. MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 903/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 903/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 903/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 903/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 903/QĐ-UBND

Đang cập nhật