Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2010/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai kèm theo Quyết định 73/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn Ngày ban hành: 19/04/2010 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật