Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Tiêu đề: Quyết định 836/QĐ-UBTDTT năm 2006 ban hành Luật Bóng bàn do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Số hiệu: 836/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái Ngày ban hành: 15/05/2006 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 836/QĐ-UBTDTT năm 2006 ban hành Luật Bóng bàn do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT BÓNG BÀN
 • Điều 1. Ban hành Luật Bóng bàn gồm: 2 chương (dịch nguyên bản Luật Bóng bàn thế giới năm 2004 - 2005 ...
 • Điều 2. Luật Bóng bàn được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu ...
 • Điều 3. Các cuộc thi đấu trong toàn quốc có thể đề ra Điều lệ thích hợp với thực tế nhưng không được ...
 • Điều 4. Luật này thay thế cho các Luật Bóng bàn đã ban hành trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 5. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ ...
 • 2. LUẬT BÓNG BÀN
 • 2.1 BÀN
 • 2.2 BỘ PHẬN LƯỚI
 • 2.3 BÓNG
 • 2.4 VỢT
 • 2.5 CÁC ĐỊNH NGHĨA
 • 2.6 QUẢ GIAO BÓNG TỐT
 • 2.7 QUẢ BÓNG TRẢ LẠI TỐT
 • 2.8 TRÌNH TỰ THI ĐẤU
 • 2.9 BÓNG ĐÁNH LẠI
 • 2.10 MỘT ĐIỂM
 • 2.11 MỘT VÁN
 • 2.12 MỘT TRẬN
 • 2.13 CHỌN GIAO BÓNG, ĐỠ GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN ĐỨNG
 • 2.14 SAI THỨ TỰ GIAO BÓNG, ĐỠ GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN ĐỨNG
 • 2.15 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH KHẨN TRƯƠNG
 • 3. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
 • 3.1. PHẠM VI CỦA CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ CÁC QUI ĐỊNH
 • 3.2 TRANG BỊ DỤNG CỤ VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU
 • 3.3 QUYỀN HẠN CỦA CÁC NHÂN VIÊN
 • 3.4 ĐIỀU HÀNH TRẬN ĐẤU
 • 3.5 KỶ LUẬT
 • 3.6 RÚT THĂM CÁC CUỘC THI ĐẤU LOẠI TRỰC TIẾP
 • 3.7 TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI ĐẤU
 • 3.8 ĐỦ TƯ CÁCH THI ĐẤU QUỐC TẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 836/QĐ-UBTDTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 836/QĐ-UBTDTT

Đang cập nhật