Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Tiêu đề: Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI ban hành Luật Cờ vua do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Số hiệu: 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái Ngày ban hành: 21/05/2004 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI ban hành Luật Cờ vua do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CỜ VUA
 • Điều 1. Ban hành Luật Cờ vua gồm 2 phần và phụ lục. Phần 1 gồm 14 Điều; Phần 2 gồm 16 Điều.
 • Điều 2. Luật Cờ vua này được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi ...
 • Điều 3. Luật này thay thế cho các Luật Cờ vua đã ban hành trước đây và có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 4. Các ông Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao I. Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ ...
 • Phần 1. LUẬT CỜ VUA FIDE
 • MỞ ĐẦU
 • LUẬT CHƠI
 • Điều 1. BẢN CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA MỘT VÁN CỜ
 • Điều 2. VỊ TRÍ BAN ĐẦU CỦA CÁC QUÂN TRÊN BÀN CỜ
 • Điều 3. NƯỚC ĐI CỦA CÁC QUÂN
 • Điều 4. THỰC HIỆN NƯỚC ĐI
 • Điều 5. HOÀN THÀNH VÁN CỜ
 • LUẬT THI ĐẤU
 • Điều 6. ĐỒNG HỒ CỜ
 • Điều 7. CÁC THẾ CỜ KHÔNG HỢP LỆ
 • Điều 8. GHI CHÉP CÁC NƯỚC ĐI
 • Điều 9. VÁN CỜ HOÀ
 • Ðiều 10. ÐẤU NHANH Ở CUỐI VÁN
 • Ðiều 11. TÍNH ÐIỂM
 • Ðiều 12. TƯ CÁCH ÐẤU THỦ
 • Ðiều 13. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRỌNG TÀI (XEM PHẦN MỞ ÐẦU)
 • Ðiều 14. FIDE
 • PHỤ LỤC
 • A. CÁC VÁN HOÃN ĐẤU
 • B- ĐẤU NHANH
 • C- ĐẤU CHỚP NHOÁNG (BLITZ)
 • D- ĐẤU NHANH KHI KHÔNG CÓ MẶT TRỌNG TÀI
 • E- HỆ THỐNG KÝ HIỆU ĐẠI SỐ
 • Phần 2. THỂ LỆ THI ĐẤU
 • Điều 1. ĐIỀU HÀNH THI ĐẤU
 • Điều 2. ĐIỀU LỆ GIẢI
 • Điều 3. TIẾN HÀNH ĐẤU TIẾP, SAU KHI HOÃN ĐẤU
 • Điều 4. KHÔNG TUÂN THEO QUY TẮC (VI PHẠM LUẬT)
 • Điều 5. TRỌNG TÀI
 • Điều 6. SỐ LƯỢNG TRỌNG TÀI
 • Điều 7. CÁC HÀNH THỨC THI ĐẤU
 • Điều 8. THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG
 • Điều 9. HỆ THỐNG VÒNG TRÒN
 • Điều 10. HỆ THỐNG SVENNHIGHEN
 • Điều 11. HỆ THỐNG OLYMPIC
 • Điều 12. HỆ THỤY SĨ
 • Điều 13. HỆ THỤY SĨ ĐIỀU CHỈNH
 • Điều 14. HỆ THỐNG THỤY SĨ THEO BỐC THĂM (HỆ THỐNG ĐẠI TUẦN HOÀN)
 • Điều 15. ĐẤU ĐỐI KHÁNG THEO VÒNG
 • Điều 16. THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI
 • Phần 3. PHỤ LỤC
 • PHỤ LỤC 1 BẢNG TRÌNH TỰ THI ĐẤU
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG THI ĐẤU THEO HỆ THỤY SĨ
 • PHỤ LỤC 3 NHỮNG VÍ DỤ TÌM ĐỐI THỦ DUNG HỢP ĐƯỢC THEO HỆ SỐ THỤY SĨ CÓ ĐIỀU CHỈNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI để xử lý:

Tin tức về Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 757/2004/QĐ/UBTDTT-TTI

Đang cập nhật