Văn bản khác 1524/KH-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1524/KH-BTP

Tiêu đề: Kế hoạch 1524/KH-BTP kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 tại cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1524/KH-BTP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 28/05/2010 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Kế hoạch 1524/KH-BTP kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 tại cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

  • KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN TƯ ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG KIỂM TRA
  • III. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
  • IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC NỘI DUNG KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU ...
  • I- ĐÁNH GIÁ CHUNG:
  • II- NỘI DUNG CỤ THỂ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1524/KH-BTP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1524/KH-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1524/KH-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1524/KH-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1524/KH-BTP

Đang cập nhật