Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Số hiệu: 15/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong Ngày ban hành: 20/08/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ NHÀ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH.
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà ...
 • Điều 2 Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.
 • Điều 3 Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký
 • Điều 4 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính ...
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ NHÀ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích của Quy định.
 • Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ NHÀ
 • Điều 4. Nguyên tắc chung
 • Điều 5. Đánh số nhà mặt tiền đường (gọi tắt là nhà mặt tiền).
 • Điều 6. Đánh số hẻm và nhà trong hẻm.
 • Điều 7. Đánh số nhà tại các khu nhà tập trung.
 • Điều 8. Đánh số nhà trong khu chung cư.
 • Điều 9. Đánh số nhà khi nhập nhiều căn nhà thành một nhà.
 • Điều 10. Đánh số nhà xây dựng gián đoạn thuộc đường mới còn đất trống.
 • Điều 11.
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ
 • Điều 12. Gắn biển số nhà tại mặt tiền đường, biển số hẻm, nhà trong hẻm.
 • Điều 13. Gắn biển số của căn hộ nhà chung cư.
 • Điều 14. Gắn biển tên nhóm nhà, ngôi nhà; số tầng nhà, cầu thang.
 • Chương IV CHỈNH SỬA SỐ NHÀ
 • Điều 15 Nguyên tắc chung của việc chỉnh sửa số nhà cho khu dân cư tập trung là giữ lại tối đa các số ...
 • Điều 16. Cách chỉnh sửa cụ thể số nhà mặt tiền đường:
 • Điều 17. Cách chỉnh sửa cụ thể số nhà trong hẻm.
 • Điều 18. Nhà nằm trong khu quy hoạch giải toả (đã có quy hoạch chi tiết).
 • Điều 19. Xử lý số nhà cũ trên đường phố có thay đổi tên.
 • Điều 20. Nhà có cửa hai đầu thông ra hai hẻm.
 • Điều 21 Hẻm được mở rộng thành đường có tên: Đánh số nhà mặt tiền đường theo quy định tại Điều 5 của ...
 • Chương V THỦ TỤC CẤP SỐ NHÀ, ĐỔI SỐ NHÀ
 • Điều 22.
 • Điều 23 Việc đổi số nhà sẽ do UBND huyện, thị xã thực hiện tại từng xã, phường, thị trấn theo kế hoạch ...
 • Chương VI ĐÁNH SỐ NHÀ Ở ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
 • Điều 24 Nguyên tắc đánh số nhà thực hiện tương tự như nguyên tắc đánh số nhà đối với khu vực nội thị ...
 • Điều 25 Nơi đã có số nhà hiện hữu thì giữ nguyên như từ trước đến nay. (Trừ trường hợp khu vực có số ...
 • Điều 26 Căn cứ đặc điểm của từng điểm dân cư nông thôn, UBND các huyện, thị xã lập sơ đồ và đánh số từng ...
 • Điều 27 Đối với các trường hợp xin cấp số nhà mới hoặc đề nghị điều chỉnh ở các khu vực đã được cấp số ...
 • Chương VII CẤU TẠO CÁC LOẠI BIỂN SỐ NHÀ
 • Điều 28. Cấu tạo các loại biển số.
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29 Ban Chỉ đạo đánh số nhà và gắn biển số nhà của tỉnh có trách nhiệm đôn đốc Ủy ban nhân dân các ...
 • Điều 30. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
 • Điều 31. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm :
 • Điều 32 Các cơ quan có liên quan đến việc sử dụng số nhà của chủ sở hữu, căn cứ giấy chứng nhận số nhà ...
 • Chương IX XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 33 Người sử dụng nhà có trách nhiệm giữ gìn bảo quản biển số nhà đã được gắn. Khi biển số nhà bị ...
 • Điều 34 Người có hành vi vi phạm quy định của Quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật